Kıbrıs’ın Özgürlüğü için Pan-Kıbrıslı Seferberliği Deklarasyonu

Pan-Kıbrıslı

Ελληνικά / Türkçe / English

20.07.2023 – Bugün, Türk işgalinin 49’uncu yıldönümünde, hem işgal altındaki hem de özgür bölgelerki 49 Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı, Kıbrıs sorununun çözümü için referans noktası olmayı amaçlayan bir deklarasyon yayınlamıştır.

Normal devletlerin içinde faaliyet gösterdiği uluslararası kabul görmüş demokratik normları tanımlayan Avrupa Birliği müktesebatı ve Birleşmiş Milletler Antlaşmasına’na dayalı bir çözüm önermekteyiz.

Kıbrıs’ın Özgürlüğü için Pan-Kıbrıslı Seferberliği Deklarasyonu

Kıbrıs’ın özgürlüğü mücadelesine olan sarsılmaz bağlılığımızı burada beyan ediyor, adil ve sürdürülebilir bir çözüm arayışında birlik oluyoruz.

Aşağıdakileri dikkate alıyor ve tespit ediyoruz:

 • Kıbrıs sorununun kökleri Türkiye’nin yayılmacılığındadır ve uzlaşmazlığıyla sürdürülmektedir. Kıbrıslıların zorla yerinden edilmesi ve yerleşimcilerin kolonizasyonu nedeniyle askeri işgal ve demografik değişimle sonuçlanmıştır.
 • Türkiye’nin stratejik hedefi Kıbrıs’ın tamamını kontrol etmektir. Siyasi eşitliğe ve egemenliğe sahip iki kurucu devletle apartheid tarzı bir düzenleme, Türkiye’ye bu arayışta yardımcı olacaktır.
 • Sürdürülebilir ve adil bir çözüme Kıbrıslıların iradesiyle ulaşılabilir; hiçbir güç veya uluslararası kuruluş bunu bize vermeyecek veya sağlamamıza yardım etmeyecektir.

Aşağıdakileri hedefliyoruz:

 • Tüm Türk birliklerinin ve yerleşimcilerinin Kıbrıs Cumhuriyeti topraklarından çekilmesi, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenliğinin, bağımsızlığının ve toprak bütünlüğünün pekiştirilmesinin yanı sıra adadaki tüm yabancı birliklerin ve askeri üslerin varlığına son vermek.
 • Yerinden edilmiş tüm kişilerin güvenli geri dönüş hakkı ve koşullarını sağlamak.
 • Kıbrıs Cumhuriyeti’nin tüm vatandaşlarının barış içinde bir arada yaşamasını teşvik etmek ve tüm topraklarında toplum, ekonomi ve devlet kurumlarının birliğini vurgulamak. Bunun garantisi, Kıbrıs’ın Avrupa Birliği üyeliği yoluyla etkili bir şekilde sağlanabilir.
 • Tüm vatandaşların Kıbrıs’ta yerleşme ve hareket etme özgürlüğüne sahip olacağı, istenilen sektörlerde çalışma ve mülk edinme haklarını kullanacağı ve “bir kişi, bir oy” ilkesine dayalı demokratik seçme ve seçilme özgürlüklerinden yararlanacağı bir gelecek.
 • Adil, işlevsel ve sürdürülebilir bir çözüme ulaşmak için Avrupa Birliği içinde modern çoğulcu demokrasi çerçevesinde işleyen bir siyasi sisteme dayalı Kıbrıs Cumhuriyeti’nin devamını sağlamak.

Kapsamlı bir çözüme ulaşarak vatanımızı kurtarma ve özgürleştirme arayışımızda şunları öneriyor ve destekliyoruz:

 • Pan-Kıbrıslı birlik ve dayanışma.
 • Ortak çıkarlara dayalı olarak komşu ve diğer devletlerle stratejik ittifaklar oluşturmak için çok düzeyli ve çok boyutlu bir dış politikanın geliştirilmesi.
 • İşgal devam ederken Türkiye’ye karşı önlemler uygulamak için uluslararası ve Avrupa mekanizmaları aracılığıyla çalışmak.
 • Kıbrıs’ta işlediği savaş suçları ve insan hakları ihlalleri nedeniyle Türkiye’ye karşı küresel bir boykot ve yaptırım kampanyası başlatmak.

Bizler, bu inisiyatifin imzacıları olarak, bu Deklarasyon’da belirtilen vizyonu paylaşıyoruz. Bölünmeyi, iki devleti veya Kıbrıslıların etnik kökene dayalı olarak coğrafi ayrılığını içeren ve ayrılıkçı hükümlerle kaçınılmaz olarak iki devlete yol açacak konfederasyon veya iki bölgeli iki toplumlu federasyon gibi herhangi bir sözde çözümü kategorik olarak reddediyoruz. Tam bağımsız, gerçekten demokratik ve üniter bir Kıbrıs Cumhuriyeti’ni güçlü bir şekilde destekliyoruz.

Deklarasyonu imzalamak için: www.freecyprus.net

İmzacılar:

Aristos Michaelides – Gazeteci

Hara Savvidou Ieridou – Mimar

Şener Levent – Gazeteci / Yayıncı

Celia Pavlaki – Yönetici

Kyriacos Tsimillis – Kimyager, PhD

Hari Spanou – Doktor / Yazar

Ibrahim Aziz – Ziraat Mühendisi / Gazeteci

Thaleia Tassou – Avukat, Şair, Sanatçı

Dinos Toumazos – Düşünce Kuruluşu Direktörü

Maria Rossidou – Mimar

Oz Karahan – Siyasi Analist

Stephanos Constantinides – Akademisyen / Yazar

Aziz Şah – Gazeteci

Tonia Stavrinou – Gazeteci

Stelios Drymiotis – Avukat

Kamil Saldun – Film Yazarı ve Yönetmen

Chrysanthi Savvidou – Akademisyen / Yazar

Yiotis Christophorou – İşadamı

Despo Pringi – Sanatçı

Panicos Panayides – Mimar / Şehir Plancısı

Ioanna Orphanou – Diş Hekimi

Sholeh Zahraei – Film Yazarı ve Yönetmen

Nearchos Palas – Emekli Büyükelçi

Annita Aphamis – İşletme Yönetici

Alexandros Michaelides – Maden Mühendisi / Danışman

Stefanos Kouratzis – Fotoğrafçı / Köşe Yazarı

Stavros Kikas – Sanatçı / Resim Öğretmeni

Lia Ioannou – Aktivist

Maria Efstathiou – Aktivist

Eren Ali – Aktivist

Avraam Hadjigiovannis – Sanatçı / Danışman

Artemis Hadjivarnava – İktisatçı

Faize Özdemirciler – Yazar / Şair

Paola Christoforou – Otel Yönetimi

Yiannis Shekersavvas – Elektrik Mühendisi

Fanoulla Argyrou – Gazeteci / Araştırmalar

Andreas Kapandreou – Yazar / Kütüphaneci

Eva Ieridou – Girişimci / Etkinlik ve Topluluk Yöneticisi

Alexis Toufexis – Araştırma Asistanı

Emmanouela Economopoulou – Veri Mühendisi

Costas Charalambidis – Araştırmacı / Yazar

Zena Poulli – Köşe Yazarı / Eğitimci

Michalis Georgiades – Film Yönetmeni

Cleopatra Makridou Robinet – Kimyager / Şair

Petros Hadjichristodoulou – Spor Gazetecisi

Νiki Κatsaounis – Şair / Kültür ve Siyaset Analisti / PhD

Pambos Charalambous – Aktivist

Antonia Theodosiou – Mimar ve Çevre Mühendisi

Lora Stylianou – Avukat