Mart – Devrimler Ayı, Gavur İmam Ayı

Gavur İmam

16.03.2021 – 1833’te Kıbrıs tarihi, emperyalizme karşı en büyük kurtuluş mücadelesini görmüştü. Rumca ve Türkçe konuşan Kıbrıs halkı ve köylüleri, Osmanlı zulmüne karşı birleşmiş ve birbiri ardına isyanlar düzenlemişlerdi.

Mart, doğurduğu hareketler nedeniyle en önemli aydı. Kıbrıs toplumunun tüm kesimleri, tüm ayaklanmalara birlikte katıldı. İsyanların çoğu, Osmanlılar ve işbirlikçisi Ortodoks Kilisesi tarafından bastırılmaları nedeniyle uzun sürmedi. Bu nedenle Gavur İmam’ın isyanı, gücü ve sembolik karakteri nedeniyle her zaman Kıbrıslıların tarihteki en önemli halk hareketi oldu.

Devrimci şehitlerimiz yolumuza sürekli ışık tutacak. Kıbrıslılar Birliği olarak, Gavur İmam’ın mücadelesini onurlandırmak için Mart ayını ona adıyoruz. Gavur İmam’ın hareketini başlattığı ayda, her yıl Kıbrıslıların en efsanevi mücadelesini hatırlayacak ve etkinlikler düzenleyeceğiz.

Gavur İmam hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen “Gavur İmam İsyanı – Kıbrıslıların en destansı mücadelesini hatırlamak” başlıklı makaleyi okuyunuz.

Kıbrıs Kıbrıslılarındır!
Kıbrıslılar Birliği