Kıbrıs’ta NATO’ya ve bölücülüğe hayır!

Kıbrıs

15.02.2021 – Doğu Akdeniz’de emperyalizmin hedefinde olan bölgenin tam orasında yer alan Kıbrıs NATO için batmayan bir uçak gemisi görevi görmekte.

Kıbrıslılar, 1960 yılında İngiliz sömürgeciliğinden kurtularak Bağlantısızlar Hareketi’nin kuruluşunda da yer alan Kıbrıs Cumhuriyeti’ni kurmuşlardır.

Rumca konuşan ve Türkçe konuşan Kıbrıslıların ortak olarak yönetiminde yer aldığı konsesyonal bir yapıya sahip olan devlet, emperyalistlerin adadaki kışkırtıcı politikaları sebebiyle üç sene yaşayabilmişti.

Kıbrıs üzerinde çıkarları olan Türkiye ve Yunanistan’ın arasında Soğuk Savaş ortasında bir sorun istemeyen ve adadaki İngiliz üslerinin kapatılmasından korkan Amerika Birleşik Devletleri, 1971 yılında Lizbon’da yapılan NATO Dışişleri Bakanları toplantısında adayı bölüştürüp bugünlerin planını yapmıştı.

Bu plana göre Yunanistan’da halihazırda bulunan ABD destekli cunta Kıbrıs’ta bir darbe organize edecek, Türkiye “adadaki anayasal düzeni sağlama” bahanesiyle Kıbrıs’a askeri operasyon gerçekleştirecek ve sonrasında NATO’nun adadaki askeri varlığına tehdit olarak gördüğü anayasal üniter yapı ortadan kaldırılarak bölücü ve ayrılıkçı “federasyon” tezi ortaya atılacaktı.

Bu plan 1974 yılında tamamıyla gerçekleşmiş ve o zamandan beri adada statükoyu temsil eden federasyon, konfederasyon ve iki devletlilik tezleri Birleşmiş Milletler çatısı altında, NATO, Avrupa Birliği ve dünya üzerindeki bazı sözde ilerici oluşumların desteğiyle, Kıbrıslıların ezici bir çoğunluğunun üniter devletlerini korumak istemesine rağmen konuşulmaya devam etmektedir.

Bütün bunlar neticesinde Batı Asya ve Kuzey Afrika’nın en değerli noktasındaki bu adada, Birleşik Krallık, Türkiye ve Yunanistan olmak üzere üç NATO ordusu konuşlanmış durumdadır.

Doğu Akdeniz’de gerçekleşen yeni gelişmeler sonrasında Kıbrıs, bölgede emperyalist stratejik amaçları olan diğer NATO ülkelerinin de gündemine gelmiş ve Fransa, Kıbrıs Cumhuriyeti’ne bu dönemde verdiği göstermelik destek neticesinde adada deniz ve hava üssü kullanım hakkı elde etmiştir.

Son olarak zaten adadaki Birleşik Krallık üslerini kullandığı bilinen Amerika Birleşik Devletleri, daha düne kadar silah ambargosu uyguladığı adada Kıbrıs Kara, Açık Denizler ve Liman Güvenliği Merkezi (CYCLOPS) açma ve askeri Acil Müdahale Gücü bulundurmaya başlamıştır.

Kıbrıslılar Birliği olarak, vatanımız üzerindeki emperyalist emellerin karşısındaki öncü mücadelemize devam ederken ülkemizdeki ve dünyadaki ilerici güçlere bir kez daha çağrıda bulunuyoruz.

Tam toprak bütünlüğü sağlanmış üniter bir Kıbrıs Cumhuriyeti, üslerden arınmış bir Kıbrıs’a ulaşmanın tek yoludur. Kıbrıs ve Kıbrıslıların sömürüden kurtuluşu ise tüm Batı Asya ve Kuzey Afrika’nın emperyalizmden kurtuluşunun tek yoludur.

Bütün dünya ilericileri ve anti-emperyalistlerini Kıbrıs’ta federasyon ya da iki devletlilik gibi bölücü ve ayrılıkçı tezleri savunan cephelerden kopmaya ve geç olmadan tam bağımsız Kıbrıs için mücadele veren güçlere desteğe davet vermeye çağırıyoruz.

Kıbrıs Kıbrıslılarındır!
Kıbrıslılar Birliği