Kıbrıslılar Birliği, Destekçi Forumu’nu tanıtıyor

Union of Cypriots Supporters Forum

13.01.2021 – Tüm toplumsal hareketler pandemide demokratik yapılarını işlemekte zorlanmaktadırlar. Hükümetlerin önlemleri ve seyahat kısıtlamaları bazen bizim gibi ulusal ve diaspora düzeylerinden destekçileri olan halk hareketleri için farklı türde engeller yaratmaktadır.

Beğensek de beğenmesek de 21. yüzyılda aktivizm ve mobilizasyon gibi terimlerin anlamları özellikle Kıbrıs gibi küçük bir ada ülkesinde değişmektedir. Gerici güçler iletişim kanallarının çoğunu halihazırda kontrol ettiğinden, halk hareketleri toplumu ilerici amaçlar için harekete geçirmek adına alternatif kanallar bulmak zorundadır.

Bugün yeni Destekçi Forumumuzu tanıtmaktan gurur duyuyoruz. Kıbrıslılar Birliği Destekçi Forumu, kayıtlı destekçilerimizin vatanımız ve hareketimiz ile ilgili görüşlerini platformumuzda paylaşmaları için bir alandır. Burası destekçilerimizin fikir alışverişinde bulunabilecekleri ve açık ve demokratik politika oluşturma sürecimize katılabilecekleri yerdir.

Kıbrıslılar Birliği olarak üniter Kıbrıs Cumhuriyeti’nin anayasal düzeninin yeniden tesis edilmesi için mücadelemize devam edeceğiz.

Kıbrıs Kıbrıslılarındır!
Kıbrıslılar Birliği