Tek çözüm: Konsesyonalizm, yani, Kıbrıs Cumhuriyeti

Consociationalism

03.08.2020 – Kıbrıslılar Birliği olarak, uniter cumhuriyetimizi güçlendirmek için coğulcu demokrasinin tüm Kıbrıslılar için nihai bir hedef olması gerektiğine inanıyoruz. Fakat topraklarımızdaki federalistlerin ve diğer ayrılıkçıların aksine, Türk işgaline son vermenin aciliyetinin farkında olarak Türkiye’nin adamızdaki varlığını garimeşrulaştırmanın tek yolunun “Kıbrıs’ta anayasal düzeni yeniden sağlamak” ile mümkün olduğuna inanıyoruz. Bu sebeple de Kıbrıslılar kendileri için başka bir yönetim sistemi seçeceklerse bile bunu Kıbrıs Cumhuriyeti anayasası altında demokratik yollar ile Türkiye Cumhuriyeti’nin illegal ordusu ve yerleşiklerinden kurtulduktan sonra yapmaları gerektiğini savunuyoruz.

Kıbrıs Cumhuriyeti anayasal olarak “konsesyonal” bir devlettir ve “üniter” bir Kıbrıs ile Kıbrıs Cumhuriyeti’nin tüm ayrılıkçı ve bölücü çözümlere karşı devamını istiyorsak, konsesyonalizmi öğrenmemiz ve savunmamız gerekmektedir.

Konsesyonalizm, bir devlet yönetiminde farklı siyasi-sosyal grupların temsil edilmesini sağlayan, özellikle bu gruplar arasındaki ayrılıkların yaratabileceği çatışmaları önlemek üzerine kurulmuş bir yönetim biçimidir. Konsesyonalizmin amacı, devletlerin, özellikle üniter olanların istikrarının sağlanması için güç paylaşımının yapılması, demokrasinin geliştirilmesi ve şiddetten kaçınılmasıdır.

Konsesyonal demokrasi, dört tipik özellik ile tanımlanabilir. Birinci ve en önemli özellik, çoğul toplumun belli başlı parçalarının içerisinde bulunacağı bir “büyük koalisyon” hükümetinin kurulmasıdır.

Diğer üç temel öğe ise; koalisyonu teşkil eden grupların karşılıklı veto hakkı, bütün haklardan orantılı yararlanabilme hakkı ve toplumdaki her bir parçaya en üst seviyede özerklik tanınmasıdır.

Kıbrıslılar Birliği olarak, konsesyonalizmi, “üniter” Kıbrıs Cumhuriyeti’ni ve anayasasını Kıbrıs sorununa çözüm olarak görüyoruz.

Kıbrıs Cumhuriyeti anayasasına göre Kıbrıs aşağıdakilere sahip bir ülkedir:

• Rumca konuşan Kıbrıslı Cumhurbaşkanı ve veto hakkına sahip Türkçe konuşan Kıbrıslı Cumhurbaşkanı Yardımcısı
• Yunanca ve Türkçe olan resmi diller
• Yüzde 70’i Rumca konuşan Kıbrıslılardan ve yüzde 30’u Türkçe konuşan Kıbrıslılardan oluşan parlamento, kabine, hükümet ve kolluk kuvvetleri
• Yüzde 60’ı Rumca konuşan Kıbrıslılardan ve yüzde 40’ı Türkçe konuşan Kıbrıslılardan oluşan ordu

Statükonun veya işgalin yasadışılığı hakkında konuşmak istiyorsak, “yasal” olanı savunmak zorundayız. Kıbrıslılar olarak, dünyaya “yasal” olanın artık geçerli olmadığını söylemek, sadece sözde “yeni çözümlere” kadar “statüko”yu yasallaştırmamız demektir.

Konsesyonalizm, Kıbrıs’ın yasal demokratik sistemidir ve üniter Kıbrıs’ı korumanın tek yoludur. Bu nedenle bunu savunmak ve tanıtmak, memleketimizin kurtuluşu için mücadele eden tüm Kıbrıslılar için bir “milli dava”dır!

Kıbrıslıların önünde sadece iki seçenek olduğu açıktır. Birincisi Kıbrıs Cumhuriyeti’nin devamı, ikincisi ise Türkiye’nin Kıbrıs’ın geri kalanını işgal etmeye karar vereceği güne kadar yabancı güçlerin ortaya attığı bölücü ve ayrılıkçi planlarının peşinden koşturmak. Bunlar dışındaki fantezilere inanmak ise ikinci seçeneğe giden yolu kolaylaştırmaktan başka bir şeye yaramayacaktır.

Kıbrıslılar Birliği olarak, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin yanı sıra 1960 yılında Türkçe konuşan Kıbrıslı İsmet Güney’in bize armağan ettiği Kıbrıslıların milli bayrağını korumak için verdiğimiz mücadelemize devam edeceğiz.

Kıbrıs Kıbrıslılarındır!
Kıbrıslılar Birliği