Afrika gazetesi saldırısının yıldönümü hakkında bildiri

ILPS - Afrika newspaper

22.01.2020 – Kıbrıslılar Birliği olarak, Afrika gazetesine yönelik saldırıların yıl dönümünde, anti-emperyalist ve demokratik hareketlerin dünyadaki en büyük ittifakı olan Uluslararası Halkların Mücadele Birliği’nin (ILPS) yaptığı açıklamayı kamuoyu ile paylaşıyoruz.

ILPS Avrupa tarafından yayınlanmıştır

22 Ocak 2020

Bugün 22 Ocak, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın emri ile Kıbrıs’ta gerçekleşen “Afrika gazetesi saldırısının” ikinci yıldönümü. 22 Ocak 2018 tarihi Kıbrıslılar adına, yine Türk Devletinin gerçekleştiği 1974 Kıbrıs işgalinden sonraki en karanlık gün olarak anılmaktadır.

Bir Avrupa ada ülkesi olan Kıbrıs’ın kuzey bölgeleri 1974 yılında, ABD destekli Yunan cuntasının ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanına karşı düzenlediği darbe girişimi sonrasında Türkiye’nin işgaline uğramıştır. Kıbrıs, İngiliz yönetimine karşı gerçekleşen milli kurtuluş mücadelesi sonrasında 1960 yılında bağımsızlığına kavuşmuş ve Rumca konuşan Kıbrıslı Başpiskopos Makaryos Cumhurbaşkanı, Türkçe konuşan Kıbrıslı Dr. Fazıl Küçük ise Cumhurbaşkanı muavini olarak seçilmiştir. Cumhurbaşkanı Makaryos, Bağlantısızlar Hareketi’nin kurucularından birisi olup, aynı zamanda ada henüz İngiliz kolonializmi altındayken Kıbrıs’ı Bandung Konferans’ında temsil etmiş bir isimdir. Kıbrıslılar, güçlü anti emperyalist hisleri ve dış müdahalecilik karşıtı mücadeleleri sebebiyle Anglo-Amerikan “böl ve yönet” politikasının hedefi olmuş bir halktır.

1974 yılından beri, Rumca konuşan Kıbrıslıların büyük çoğunluğu güney özgür bölgelerde yaşarken, Türkçe konuşan Kıbrıslıların büyük çoğunluğu kuzeydeki işgal bölgelerinde Türk Devleti’nin terörü ile bir baskı altında yaşamlarını sürdürmektedirler. Sosyal, kültürel ve ekonomik baskılar ile birlikte, Türkiye illegal yerleşik politikalarına aynı komşu İsrail’in Filistin’de uyguladığı duruma benzer şekilde devam etmektedir. Mevcut durumun ve BM himayesinde devam eden “iki toplumlu, iki bölgeli” bölücü-ayrılıkçı federasyon konuşmalarının devamı sebebiyle, bugün Kıbrıs, Birleşik Krallık, Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere NATO orduları için batmayan savaş gemisi görevi görmektedir.

Afrika gazetesi ve ILPS (Halkların Uluslararası Mücadele Birliği) üyesi olan Kıbrıslılar Birliği kuruluşu, Kıbrıslıların, Türk rejimine karşı mücadelesinin ana cepheleridir. Bu gerçek onların birçok kez bu rejimin hedefi haline gelmelerine neden olmuştur. Dünya kamuoyunun dikkatini çeken son olay, iki sene önce Afrika gazetesinin, Afrin’e karşı gerçekleşen Türk operasyonunu: “Türkiye’den bir işgal harekatı daha” sözcükleri ile 1974 yılında gerçekleşen Kıbrıs’ın Türk işgalini refere ederek manşetine yazmasıyla oldu. Aynı gün Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan adada yaşan Türkiyeli illegal yerleşikleri Afrika gazetesine “cevap” vermeye cağırdı. Ve bu olayın sonucunda ertesi gün, 22 Ocak 2018 tarihinde yüzlerce illegal Türk yerleşik ellerinde silah ve Türk bayrakları ile gazetenin merkezine saldırıda bulunmuştur.

Bu olay dünya basınının yanı sıra başlıca uluslararası ve hükümetlerarası kuruluşların dikkatini çekmiştir. Aynı zamanda bu linç hareketi, Afrika gazetesine dünya üzerinde kitlesel bir desteğe ve binlerce insanın katılımıyla Türkiye’nin adayı işgaline karşı gerçekleşen karşı gösterilere sebep olmuştur.

Bu kara günün yıldönümünü ve Kıbrıs’ta yarım yüzyıla yakın zamandır neler olduğununun altını çizerken, emperyalizmin hegemonik amaçları için kıta, din yada ten rengi ayırt etmediğini hatırlamış bulunuyoruz. Kıbrıs, Avrupa Birliği’nin parçası olan bir ülke olmasına rağmen, Kıbrıslıların dünya halklarının mücadelelerinin yanında yer alması nedeniyle batı saldırganlığına tanık olmaktadır.

Biz, Halkların Uluslararası Mücadele Birliği-Avrupa olarak, Kıbrıs halkının Türk Devleti ve onun faşist dalkavuklarına karşı verdiği haklı mücadeleyi desteklemeye devam edeceğiz. Emperyalistler tarafından ada için formülüze edilen her türlü bölücü ve ayrılıkçı çözüme karşı Kıbrıslıların üniter bir Kıbrıs devleti için verdiği kavganın yanında olacağız. Ve uluslararası topluma, Kıbrıs’ın bağımsızlığının Batı Asya ve Kuzey Afrikan’nın emperyalizmden kurtuluşu için en önemli anahtarlardan biri olduğunu hatırlatmaya devam edeceğiz.