“Ya sahte devlet, ya Kıbrıs Cumhuriyeti” yasa tasarısına destek!

Kıbrıs Pasaportu

22.11.2019 – Kıbrıslılar Birliği olarak, EDEK ve DIKO’nun tüm Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlarından işgal bölgesindeki sahte devleti tanımadıklarına dair yazılı beyan istenmesi ve bu beyanı vermeyen kişilerin vatandaşlıktan çıkarılması hakkında verdikleri yasa tasarısını desteklemekteyiz.

Bahsi geçen yasa tasarısına göre tüm Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlardan sahte devletin herhangi bir makamında çalışmadığına ve yasal sahibi olmadığı bir mülkü gasp etmediğine dair yazı beyan verilmesi istenmektedir. Yasanın geçmesi durumunda, bu beyanı vermeyen veya verdikten sonra beyanın aksi faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen kişilerin vatandaşlıklarının iptal edilmesi söz konusu olacaktır.

Bir devletin vatandaşı olmak bir “hak” değildir, sorumluluktur ve vatandaşlığın görevleri vardır. Her vatandaşın birinci görev ise onurlu bir insan gibi herhangi bir şekilde fayda sağladığı devletine karşı yıkıcı faaliyetlerde bulunmamaktır.

Seyehatlerinde Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu kullanıp, her fırsatta aynı Kıbrıs Cumhuriyeti’ne karşı yapılan kampanyalara katılan, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin olmadığını yada federalistlerin söylediği gibi “bitmiş” bir yapı olduğunu savunarak yerine iki bölgeli-iki toplumlu yani bölücü-ayrılıkçı yapılar koymaya çalışan ya da Türkiye ile işgal rejiminin makamlarında oturarak bunların menfaatlerini savunan kişilerin Kıbrıs Cumhuriyeti’nde yeri yoktur, olmamalıdır.

Kıbrıslıların tek devleti Kıbrıs Cumhuriyeti, tek bayrağı Türkçe konuşan Kıbrıslı İsmet Güney’in bize armağan ettiği bayrak olan Kıbrıs Cumhuriyeti bayrağıdır.

Son olarak Türkiye ve işgal bölgesindeki basının konuyu maksatlı bir şekilde manipüle ettiğini belirterek bir noktaya açıklık getirmek isteriz. Kıbrıs Cumhuriyeti Meclisi’nde geçirilmek istenen yasaya göre, bahsi geçen beyanın Tükçe konuşan Kıbrıslılar ve Rumca konuşan Kıbrıslılar olmak üzere “tüm Kıbrıslılardan” ve sadece yeni vatandaş olacaklardan değil, mevcut vatandaşlardan da isteneceğinin altını çizmekte fayda görüyoruz.

Kıbrıslılar Birliği olarak bu yasa çalışmasının takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.