“Ya sahte devlet, ya Kıbrıs Cumhuriyeti” yasa tasarısına destek

Kıbrıs Pasaportu

22.11.2019 – Kıbrıslılar Birliği olarak, Temsilciler Meclisi’nde EDEK ve DIKO mensubu milletvekillerinin Kıbrıs’ın işgal bölgesindeki sahte devleti tanıyan kişilerin Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı konusu hakkında verdiği yasa önerisini desteklemekteyiz.

Bahsi geçen yasa önerisi, Nüfus Yasası’nda ve özellikle 113. maddesinde eklemeler yapılmasını amaçlamaktadır. Bu eklemeler, Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşılığına başvuran veya vatandaşlığı olan bir kişinin, Cumhuriyetin işgal altındaki topraklarındaki sahte devleti tanımadığı, sahte yönetim içinde herhangi bir makama sahip olmadığı ve yasal sahibi olmadığı bir mülkü gasp etmediğine dair yazılı olarak beyanat gerekliliği ile ilgilidir.

Kıbrıs’ın işgalinin devamı, yabancı askerlerin ve yasadışı yerleşimcilerin adamızdaki varlığının yanı sıra statükodan fayda sağlayan siyasi gruplarının varlığı nedeniyledir. Bütün bunlara karşı mücadele veren Kıbrıslılar Birliği olarak, bahsi geçen yasa önerisinin Kıbrıs’ın özgürleştirilmesi mücadelesine olumlu etki edeceğine inanmaktayız. Kuruluş olarak bu yasa önerisinin genişletilmesi ve daha da iyileştirilmesi noktasında düşüncelerimizi yakın zamanda Kıbrıslı kamuoyu paylaşacağız.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Kıbrıslılar Birliği