Kıbrıslılar Birliği sahte devletin ilan yıldönümünü kınar

KKTC sahte devlet

15.11.2019 – Kıbrıslılar Birliği, Kıbrıs’ın işgal altındaki bölgelerindeki sözde devletin “tek taraflı bağımsızlık bildirgesi”nin karanlık yıldönümünü kınamaktadır.

UDI of the pseudo-state

15 Kasım 1983’te Türkçe konuşan Kıbrıslı lider Rauf Denktaş ve ortakları, Türkiye’deki ABD destekli askeri cunta hükümetinin desteğiyle adanın kuzey kesiminde yasadışı bir devlet ilan etmiştir.

Sahte devletin tek taraflı bağımsızlık bildirgesi, yalnızca Kıbrıs’ın toprak bütünlüğünü daha da tehlikeye atmakla kalmamış, aynı zamanda Türkiye tarafından Türkçe konuşan Kıbrıslılara dayatılan bir terör rejiminin kurulmasına da yol açmıştır. Tek taraflı bağımsızlık bildirgesinin ardından, Türk ordusu işgal altındaki bölgelerde tam yetkiyi eline geçirmiş ve bu da Türkçe konuşan Kıbrıslı nüfusun karşı karşıya kaldığı sosyal, kültürel ve ekonomik baskının artmasına neden olmuştur.

Bu açıklama aracılığıyla, 15 Kasım 1983’te tek taraflı bağımsızlık bildirgesine “EVET” oyu veren Türkçe konuşan Kıbrıslıların listesini kamuoyuna açıklıyoruz. İşgal rejiminin sözde “parlamentosu”ndaki tüm partilerin o gün bu eylemi desteklediğini vurgulamak önemlidir. Buna bugünkü “iki toplumlu iki bölgeli federasyon” taraftarları ve AKEL’in (Emekçi Halkın İlerici Partisi) işgal altındaki bölgelerdeki kardeş partileri, yani CTP (Cumhuriyet Türk Partisi) ve TDP (Sosyal Demokrat Parti) dahildir. Ayrıca, YKP (Yeni Kıbrıs Partisi) ve BKP (Birleşik Kıbrıs Partisi) gibi günümüzün daha küçük federalist siyasi partilerinin kurucuları ve liderleri (örneğin, Özker Özgür, Alpay Durduran), CTP ve TKP (daha sonra TDP oldu) üyesi olarak tek taraflı bağımsızlık bildirgesine oy vermişlerdir.

Tek taraflı bağımsızlık bildirgesinin ardından Türkçe konuşan Kıbrıslı Emin Çizenel tarafından tasarlanmış ve Beşparmak Dağları’na boyanan bayrak, 7 Mart 1984 tarihinde işgal rejimi tarafından sahte devletin bayrağı olarak kabul edilmiştir.

Kuruluş olarak, tek taraflı bağımsızlık bildirgesinin savunucusu Rauf Denktaş’ın, Kıbrıs’ta batılı güçler tarafından desteklenen mevcut “iki toplumlu iki bölgeli federal çözüm” önerisinin de mimarlarından biri olduğunu yinelemek istiyoruz.

Kıbrıslılar Birliği, vatanımızı bir apartheid adasına dönüştürecek her türlü ayrılıkçı ve ayrımcı sözde “çözüm önerilerine” karşı mücadeleye öncülük etme kararlılığını sürdürmektedir. Üniter, laik, demokratik ve bağımsız bir Kıbrıs için mücadelemizi sürdüreceğiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Kıbrıslılar Birliği