Αποκατάσταση της συνταγματικής τάξης στην Κύπρο τώρα!

Αποκατάσταση της συνταγματικής τάξης στην Κύπρο τώρα!

27.08.2021 – Η Κύπρος είναι μια χώρα που κυβερνάται κατά του ίδιου της του συντάγματος. Η συναινετική τάξη της Κυπριακής Δημοκρατίας καταστράφηκε τρία χρόνια μετά την ανεξαρτησία της, λόγω της συνταγματικής κρίσης του 1963-64.

Ως Ένωσις Κυπρίων, βλέπουμε την αποκατάσταση της συνταγματικής τάξης ως τον μόνο τρόπο επίλυσης του «κυπριακού αδιεξόδου» και τερματισμού της κατοχής. Η νομική δημοκρατική δομή του νησιού είναι ο μόνος τρόπος για τους Κυπρίους να καθορίσουν το δικό τους μέλλον χωρίς την παρουσία ξένων δυνάμεων.

Τις προηγούμενες ημέρες, ο ελληνόφωνος Κύπριος ηγέτης Νίκος Αναστασιάδης δήλωσε ότι:

«…η ελληνοκυπριακή κοινότητα εμμένει και ως εκ τούτου είναι απόλυτα έτοιμη να αποδεχτεί την αποκατάσταση της συνταγματικής τάξης με την επάνοδο των Τουρκοκυπρίων, τόσο στην εκτελεστική, τη νομοθετική, τη δικαστική εξουσία όσο και στις υπόλοιπες των Υπηρεσιών, με βάση τις διατάξεις του Συντάγματος του 1960…»

Η Ένωσις Κυπρίων είναι το μόνο κίνημα που εκστρατεύει οργανωμένα για την αποκατάσταση της συνταγματικής τάξης στην Κύπρο. Και ως κίνημα, η στάση μας σχετικά με τη ρητορική που χρησιμοποιεί η ελληνόφωνη Κυπριακή ηγεσία είναι σαφής. Η αποκατάσταση της συνταγματικής τάξης ενός κράτους δεν μπορεί να αποτελέσει διαπραγματευτικό χαρτί για καμία πολιτική ομάδα. Οι συνταγματικές τάξεις είναι τα θεμέλια των κρατών και η προστασία τους είναι η πρωταρχική ευθύνη των κυβερνήσεων. Θα θέλαμε να επαναλάβουμε ότι η αποκατάσταση της συνταγματικής τάξης είναι ο μόνος τρόπος για να απονομιμοποιηθεί η ύπαρξη της Τουρκίας στην Κύπρο και το καθεστώς-μαριονέτα στις κατεχόμενες βόρειες περιοχές του νησιού, στα μάτια της παγκόσμιας κοινότητας.


Η ΜΟΝΗ ΛΥΣΗ: ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΣΜΟΣ, ΔΗΛΑΔΗ, ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

03.08.2020 – Ως Ένωσις Κυπρίων, πιστεύουμε ότι για την ενίσχυση της ενιαίας μας δημοκρατίας, μια πλουραλιστική δημοκρατία πρέπει να είναι ο απώτερος στόχος για όλους τους Κυπρίους. Όμως, σε αντίθεση με τους φεντεραλιστές ή άλλους διαχωριστικούς στη χώρα μας, γνωρίζουμε την αναγκαιότητα του τερματισμού της τουρκικής κατοχής και πιστεύουμε ότι ο μόνος τρόπος για να απονομιμοποιηθεί η ύπαρξη της Τουρκίας στο νησί μας είναι δυνατός μόνο με την «αποκατάσταση της συνταγματικής τάξης στην Κύπρο». Επομένως, υποστηρίζουμε την ιδέα ότι ακόμη και αν οι Κύπριοι θέλουν να αποφασίσουν να αλλάξουν το σύστημα της κυβέρνησης, αυτό πρέπει να γίνει δημοκρατικά σύμφωνα με το σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας, αφού απαλλαγούμε από τον παράνομο στρατό και τους εποίκους της Τουρκίας.

Η Κυπριακή Δημοκρατία, συνταγματικά, είναι ένα «συναινετικό» κράτος και πρέπει να μάθουμε και να προωθήσουμε τον συναινετισμό εάν θέλουμε μια «ενιαία» Κύπρο και τη συνέχεια της Κυπριακής Δημοκρατίας ενάντια σε όλες τις αποσχιστικές και διαχωριστικές λύσεις.

Ο συναινετισμός είναι μια μορφή διακυβέρνησης που παρέχει την εκπροσώπηση διαφορετικών πολιτικο-κοινωνικών ομάδων σε μια κρατική διοίκηση, ειδικά με βάση την πρόληψη συγκρούσεων που μπορούν να δημιουργηθούν από τις διαφορές μεταξύ αυτών των ομάδων. Σκοπός του συναινετισμού είναι να μοιραστεί η εξουσία, να βελτιωθεί η δημοκρατία και να αποφευχθεί η βία για να εξασφαλιστεί η σταθερότητα των κρατών, ιδίως των ενιαίων.

Η συναινετική δημοκρατία μπορεί να οριστεί από τέσσερα τυπικά χαρακτηριστικά. Το πρώτο και πιο σημαντικό χαρακτηριστικό είναι η ίδρυση μιας κυβέρνησης «μεγάλου συνασπισμού» από ορισμένα τμήματα της κοινωνίας.

Τα άλλα τρία βασικά στοιχεία είναι: Το αμοιβαίο δικαίωμα αρνησικυρίας (βέτο) των ομάδων που αποτελούν τον συνασπισμό, το δικαίωμα να επωφελούνται από όλα τα δικαιώματα αναλογικά και το υψηλότερο επίπεδο αυτονομίας για κάθε κομμάτι της κοινωνίας.

Ως Ένωσις Κυπρίων, βλέπουμε τον συναινετισμό, την «ενιαία» Κυπριακή Δημοκρατία και το σύνταγμά της ως τη λύση στο Κυπριακό.

Το σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας αναφέρει ότι η Κύπρος είναι μια χώρα με:

• Ελληνόφωνο Κύπριο Πρόεδρο και Τουρκόφωνο Κύπριο Αντιπρόεδρο με δικαίωμα αρνησικυρίας (βέτο)
• Ελληνικά και Τουρκικά ως επίσημες γλώσσες
• Το 70 τοις εκατό του κοινοβουλίου, του υπουργικού συμβουλίου, της κυβέρνησης και των αξιωματικών επιβολής του νόμου από Ελληνόφωνους Κυπρίους και 30 τοις εκατό από Τουρκόφωνους Κυπρίους
• Το 60 τοις εκατό του στρατού του από Ελληνόφωνους Κυπρίους και το 40 τοις εκατό από Τουρκόφωνους Κυπρίους

Εάν θέλουμε να μιλήσουμε για την παρανομία του status-quo ή της κατοχής, πρέπει να υπερασπιστούμε αυτό που είναι «νόμιμο». Ως Κύπριοι, το να πούμε στον κόσμο τι είναι «νόμιμο» δεν ισχύει πια, αυτό μόνο νομιμοποιεί το «status-quo» μέχρι τις λεγόμενες «νέες λύσεις».

Ο συναινετισμός είναι το νόμιμο δημοκρατικό σύστημα της Κύπρου και ο μόνος τρόπος για να διατηρηθεί η Κύπρος ενιαία. Επομένως, η υπεράσπιση και η προώθησή του είναι ο «εθνικός σκοπός» για όλους τους Κυπρίους που αγωνίζονται για να απελευθερώσουν την πατρίδα μας!

Είναι σαφές ότι για τους Κυπρίους υπάρχουν και θα υπάρχουν μόνο δύο επιλογές. Η πρώτη είναι η συνέχιση της Κυπριακής Δημοκρατίας και η δεύτερη είναι τα σχέδια διαχωρισμού και αποσχισμού που υποστηρίζονται από ξένες δυνάμεις έως ότου η Τουρκία αποφασίσει να καταλάβει την υπόλοιπη Κύπρο. Η πίστη σε άλλες φαντασιώσεις μόνο θα διευκολύνει τη δεύτερη επιλογή.

Ως Ένωσις Κυπρίων, θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας για την προστασία της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και της εθνικής σημαίας των Κυπρίων, που μας δώρισε ο Τουρκόφωνος Κύπριος Ισμέτ Γκιουνέι το 1960.

Η Κύπρος για τους Κυπρίους!
Ένωσις Κυπρίων