Η Ένωσις Κυπρίων παρουσιάζει το Φόρουμ Υποστηρικτών

Union of Cypriots Supporters Forum

13.01.2021 – Όλα τα κοινωνικά κινήματα δυσκολεύονται να λειτουργήσουν τις δημοκρατικές τους δομές κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Τα μέτρα των κυβερνήσεων και οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί μερικές φορές δημιουργούν διαφορετικά είδη εμποδίων για τα λαϊκά κινήματα, όπως εμείς, τα οποία έχουν υποστηρικτές από εθνικό επίπεδο και επίπεδο διασποράς.

Είτε μας αρέσει είτε όχι, στον 21ο αιώνα οι έννοιες των όρων, όπως ο ακτιβισμός και η κινητοποίηση, αλλάζουν, ειδικά σε ένα μικρό νησιωτικό έθνος όπως η Κύπρος. Τα λαϊκά κινήματα πρέπει να βρουν εναλλακτικά κανάλια για να κινητοποιήσουν την κοινωνία για προοδευτικούς στόχους, αφού οι αντιδραστικές δυνάμεις ελέγχουν ήδη την πλειονότητα των καναλιών επικοινωνίας.

Σήμερα είμαστε περήφανοι που παρουσιάζουμε το νέο μας Φόρουμ Υποστηρικτών. Το Φόρουμ Υποστηρικτών της Ένωσης Κυπρίων είναι ο χώρος όπου οι εγγεγραμμένοι υποστηρικτές μας μπορούν να μοιράζονται τις απόψεις τους σχετικά με την πατρίδα μας και το κίνημα, στην πλατφόρμα μας. Είναι το μέρος όπου οι υποστηρικτές μας μπορούν να ανταλλάσσουν ιδέες, καθώς και να συμμετέχουν στην ανοιχτή και δημοκρατική διαδικασία χάραξης πολιτικής.

Ως Ένωσις Κυπρίων, θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας για την αποκατάσταση της συνταγματικής τάξης της ενιαίας Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η Κύπρος για τους Κυπρίους!
Ένωσις Κυπρίων